Environment and Quality policy in Swedish

Miljöpolicy

Vi på HP Tronic strävar efter att minimera vår miljöpåverkan.
Detta sker genom att;
• Vi ur ett livscykelperspektiv och i samarbete med våra kunder och leverantörer väljer miljö- och energianpassade komponenter och produkter.
• Vi använder effektiva tillverknings- och transportmetoder som är skonsamma mot miljön.
• Vi genomför ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster.
• Vi uppfyller eller överträffar de relevanta krav inom miljöområdet som lagstiftning, våra kunder och övriga intressenter ställer på vår verksamhet.
Ledning och medarbetare är engagerade och agerar ansvarsfullt och resursmedvetet i miljö- och energifrågor.
Varje medarbetare har ansvar för miljön och att minska sin miljöpåverkan, medan ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöledningssystemet är effektivt

Kvalitetspolicy

HP Tronic ska erbjuda produkter och tjänster som motsvarar kundernas krav och deras förväntningar genom ständiga förbättringar av våra processer.
Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande, från första kundkontakt till leverans och faktura. Varje prestation har en betydelse för totalkvalitén.
Ledning och medarbetare är engagerade och agerar ansvarsfullt och resursmedvetet för kvalitén. Varje medarbetare har ansvar för kvalitén, medan ledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetsledningssystemet är effektivt.