Business policy in Swedish

Verksamhetspolicy

HP Tronic erbjuder utveckling, tillverkning och logistik av kablage, styr- och testsystem för industriella applikationer.
Hållbarhet ska gälla i allt vårt handlande, från första affärskontakt och genom produktens hela livscykel.
Prioriteringarna för att sträva mot hållbarhet är följande:
1. Säkerhet, 2. Miljö, 3. Kvalitet, 4. Leveranssäkerhet, 5. Ekonomi.

Det är viktigt att se prioriteringarna som ”både och”. Vi prioriterar vår säkerhet och miljön samtidigt som vi håller hög kvalitet, levererar i tid och har en konkurrenskraftig prisbild. Prioriteringsordningen styr bara när vi måste välja mellan någon av dessa.
“Made by HP Tronic”

Varje prestation har en betydelse för den långsiktiga hållbarheten.
“Small things make a big difference”

Vårt mål är långsiktiga affärsrelationer. Varje affär vi gör, skall genomföras på ett sådant sätt och hålla en sådan kvalitet att den utgör en god referens för ytterligare affärer och stärker relationen med våra affärskontakter.
”Your Mission, Our Ambition”

Genom att vara ledande inom vårt verksamhetsområde samt en kundfokuserad kompetenspartner som med geografisk följsamhet utvecklas och växer tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare skall vi vara kundens naturliga förstahandsval.
”Together we aim for world class”

Respektera Dina medarbetare och Din omgivning. Vi pratar med varandra i stället för om varandra.
Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till utveckling och engagemang bland annat genom att en stor del av vår rekrytering sker internt och genom att vi erbjuder unga medarbetare ansvarsfulla och utvecklande befattningar.
“See the employee for who they can become. Not who they are today”

Varje medarbetare har ansvar för kvalitet och hållbarhet, medan ledningen har det yttersta ansvaret för att verksamhetssystemet fungerar effektivt och stödjer HP Tronics affärsstrategi.
Ledning och medarbetare är engagerade och agerar ansvarsfullt och resursmedvetet.
Hållbarhet för HP Tronic syftar till att utveckla verksamheten på ett sätt som även skapar långsiktiga värden för samhällsintressenter genom en affärsstrategi som fokuserar på de etiska, sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska dimensionerna av att göra affärer.

Detta sker genom att vi:
· Verkar efter HP Tronic Groups uppförandekod.
· Ur ett livscykelperspektiv och i samarbete med våra kunder och leverantörer väljer miljö- och energianpassade komponenter och produkter.
· Använder effektiva tillverknings- och transportmetoder som är skonsamma mot miljön.
· Genomför ständiga förbättringar av våra tillverkningsmetoder, produkter och tjänster.
· Uppfyller eller överträffar de relevanta krav inom miljöområdet och lagstiftning, som våra kunder och övriga intressenter ställer på vår verksamhet.
· Bemöter kundernas krav och förväntningar genom ständiga förbättringar av våra processer.